Menu

Řetězová zástavba:
řešení pro trvale udržitelné příměstské bydlení

Překotná satelitní výstavba v okolí velkých měst zpravidla postrádá klíčové urbanistické a architektonické kvality, které by umožňovaly rozvoj přirozených funkcí a mezilidských vztahů.

Koncept řetězové zástavby vznikl jako reakce na „sídelní kaši“ satelitů. Svým důrazem na tradiční principy venkovské výstavby, dostatek zeleně a lidské měřítko i potřeby ukazuje cestu k modernímu, trvale udržitelnému příměstskému bydlení.

Promyšlené rozmístění domů

Ekonomické využití prostoru při zachování soukromí a komfortu

Maximálně efektivní využití parcely

Řetězová výstavba umožňuje racionální využití zastavěného území, a přitom zajistit vysoký standard bydlení. Díky umístění domu v rohu parcely nevznikají nikde hluchá, obtížně využitelná místa.

Benefity bydlení

 • plnohodnotná zahrada a předzahrádka
 • umístění domu v rohu pozemku otvírá široké možnosti využití zahrady

Benefity výstavby

 • efektivní využití pozemku

Soukromý prostor, kam odnikud není vidět

Touha po soukromí žene do výšky ploty kolem pozemků. U řetězové výstavby je výška plotu regulovaná, přesto díky promyšlenému umístění domu a dispozici staveb vzniká dostatečně velký prostor, kam cizí oči nemají šanci nahlédnout.

Benefity bydlení

 • prostor pro plné soukromí, kam nevidí ani nejbližší soused
 • zadní část zahrady je  odstíněna od ulice, vidí do ní jen sousedé

Benefity výstavby

 • poloveřejná předzahrádka rozšiřuje a dotváří uliční prostor, chrání úplný přístup k domu

Dostatek světla pro všechny domy

Rozestupy mezi domy jsou navržené tak, aby každý měl dostatek přirozeného denního světla. Podle charakteru oslunění předpokládá průmyslový vzor čtyři různá řešení domovních štítů a střechy.

Benefity bydlení

 • prosvětlený interiér

Benefity výstavby

 • varianty vzoru reflektující podmínky konkrétní lokality
 • pestrost výstavby

Důraz na kvalitu prostoru

Bydlení pro ty, kdo hledají domov, ne jen nocleh

Veřejný prostor inspirovaný tradiční venkovskou zástavbou

Řetězová zástavba pracuje s tradiční typologií podélných domů obepínajících náves a dotvářejících tak charakter místa. Celek působí harmonicky, svou semknutostí navíc podporuje vznik funkčních sociálních vazeb.

Benefity bydlení

 • podmínky pro rozvoj sousedských vztahů
 • podmínky pro vznik zajímavého veřejného prostoru

Benefity výstavby

 • respekt k místu
 • harmonické, estetické řešení

Variabilita využití zahrady

Koncept počítá s různou intenzitou zastavění zahrady. Vedle plnohodnotné garáže (s možností střešní terasy) může za vjezdem vzniknout volné stání, případně lze prostor nechat volný. Za domem je pak stavba připravena na rozšíření o terasu s pergolou.

Benefity bydlení

 • různé varianty řešení zahrady 
 • možnost pozdější dostavby garáže či terasy

Benefity výstavby

 • zachování jednotného vzhledu lokality
 • variabilita z hlediska cenotvorby

Kvalitní architektura s důrazem na obytnou funkci

Návrh dispozičního řešení maximálně efektivně využívá každý metr prostoru. Domy mají množství propracovaných funkčních detailů, jejich řešení a variabilita pak zohledňuje potřeby a preference obyvatel.

Benefity bydlení

 • různé varianty domů (různá délka domu, přítomnost vikýře) při zachování harmonie celku
 • promyšlená dispozice, funkční propracovanost
 • kvalitní materiály umožňující decentní variabilitu

Benefity výstavby

 • sjednocená průčelí
 • variabilita z hlediska cenotvorby

Jasná pravidla rozvoje

Důležité kvality jsou dlouhodobě pod kontrolou

Jistota nezkaženého výhledu

Aby dobře fungovala, vyžaduje řetězová výstavba pečlivé urbanistické řešení a regulaci. Ta se týká zejména doplňkových staveb, které mají v rámci pozemku pevně stanovené místo. Celková zastavěná plocha všech staveb na pozemku zároveň nesmí překročit 40 % plochy pozemku.

Benefity bydlení

 • bydlení si udržuje svou kvalitu i po letech
 • architektonický návrh je v plném souladu s realizací

Benefity výstavby

 • harmonii celku nenarušují nepromyšlené individuální zásahy

V prodeji

Projekt
Na Křížení cest

Vlajkovým projektem řetězové výstavby je jedinečný urbanistický celek Na Křížení cest ve Vejprnicích u Plzně. Na ploše o rozloze více než 7 ha vyroste v horizontu 10 let téměř stovka domů.

Prodej první etapy zahájíme již brzy.
Nechte nám svůj kontakt a budeme vás informovat jako první.